Motor Gruppen

Kartlegging av digital modenhet på nett i norsk bilbransje

Forprosjekt for å kartlegge digital modenhet i det norske bilmarkedet, på oppdrag fra Mitsubishi, Renault og Dacia-importøren, Motor Gruppen.

Bakgrunn

Eierselskapet til de norske bilimportørene av Mitsubishi, Renault og Dacia - Motor Gruppen - ønsket eksperthjelp fra noen som hadde bred teknologiforståelse og bransjekunnskap, for å kartlegge status og identifisere suksesskriterier for å kunne tilby markedsledende digitale løsninger til sine bilforhandlere.

Utfordring

Definere og teste metoder for etablering av forhandlersider for Motor Gruppen. Forprosjektet skal danne grunnlag for implementering av nye forhandlersider i hovedprosjektet. Forprosjektet skal også anbefale løsningsmetoder og plan for hovedprosjektet. Forprosjektet skal også foreslå anbefalt teknisk arkitektur for å nå forretningsmålene, en tidsplan, et budsjett og klargjøre hvilken egeninnsats som er forventet av organisasjonen til Motor Gruppen. For forhandlerne skal man gjennom løsningen kunne tilby flere og bedre leads.

Løsning

Escio fikk ansvaret med å lede prosjektet, og etablerte et tverrfaglig team, med representanter fra importørene, intern IT-avdeling, reklamebyrå, interaksjonsdesigner og prosjektleder fra Escio.

Tverrfaglig team og smidig metodikk

Siden det var så mange mulige veier til mål, valgte prosjektet å ta i bruk smidig prosjektmetodikk, med en målsetning om å definere en rimelig minimumsvariant av hele løsningen, et såkalt “Minimum Viable Product”. Ved å komme raskt ut i markedet, får man bekreftet eller avkreftet brukerbehov. For å redusere risiko og sørge for at prosjektet var realistisk, ble det gjennomført en brukerintervjuer, intervju av fageksperter og det ble hentet inn informasjon fra ulike interessenter. Forprosjektet hadde et kjerneteam, med en ansvarlig per fagområde, som igjen involverte flere ressurser ved behov.

Effektivt teamarbeid med smarte verktøy

Med 10-15 personer som har behov for oppdatert informasjon om status, innførte vi tidlig bruken av verktøyet Confluence, for å avlaste innboksen til deltakerne, og for å la prosjektlederen få brukt mest mulig tid for å drive prosjektet iht fremdriftsplanen, og ikke lete etter glemt informasjon i en eller annen e-post-korrspondanse, og følge opp at en eller flere ikke har utført planlagte oppgaver. Gjennomført bruk av Confluence i hele prosjektet, har sikret at alle kan være på samme side i boka: Dokumenter og statusrapporter er dynamiske, så når en oppgave er fullført, varsles de involverte automatisk.

Innhenting av fakta og analyse

Escio etablerte hypoteser som ble undersøkt gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, i tillegg til analyse. og gjennomgang av relevante undersøkelser og rapporter. Gjennom analyse av bruksmønster på nettsidene renault.no, dacia.no og motorforum.no, samt analyse av brukernes flyt mellom forhandlersider og importørnettsteder, fikk man innsikt om brukernes oppførsel og behov.

Scoring av “digital modenhet” hos forhandlere

Kartlegging av det “digitale modenhetsnivået” ble også gjennomført i forprosjektet, slik at man formulerte hypoteser for ulike type forhandlere (selvstendige forhandlere, egeneide forhandlere, forhandlergruppering osv). For å unngå subjektiv synsing om hva som er bra/dårlig eller enkelt/avansert, ble det etablert en testmetodikk som tok i bruk ulike objektive og automatiserte tester for å score forhandlernes nettløsninger.

Resultat

Sluttproduktet var en rapport med en kartlegging av aktørene, tekniske løsninger med pro et contra og anbefalinger til styringsgruppa om viktige veivalg. Escio anbefalte å etablere en selvstendig teknisk plattform, basert på prinsipper fra åpen kildekode, og at man ikke burde ta utgangspunkt i en typisk CMS-plattform.

For sammensatte og komplekse løsninger som dette, anbefalte vi en tilnærming om at mikrotjenester skal være uavhengige og utskiftbare. Vi anbefalte en tilnærming der man henter det beste fra de beste aktørene, og ikke at man låser seg inn på et spor der man binder seg til kun èn leverandør - eller ett system og de føringene dette systemet har lagt. Løsningene skulle utvikles slik at de var fremtidsrettede og klare for stadige endringer, og at man ikke endte opp med utdaterte løsninger som gjør at det blir vanskelig å oppnå målsetningene i prosjektet, eller å snu seg når ny teknologi åpner for nye muligheter.

Arkitektur: Monolittisk vs microtjenester (Bilde fra http://3gamma.com/insights/architecting-speed-agile-innovators-accelerate-growth-microservices/)

Skissen viser forskjellen mellom den tradisjonelle, monolittiske arkitekturen, og en arkitektur som er basert på mange ulike tjenester. Monolittiske applikasjoner knytter alle lagene sammen, og endringer blir ofte gjennomgripende. For systemer som baserer seg på mer eller mindre løse koblinger mellom mikrotjenester, er den største fordelen at man kan enklere forandre og tilpasse tjenestene, uten at det påvirker annen enn akkurat den tjenesten som endrer.

Leveransen

Prosjekt: Motor Gruppen
Tjenester: Digital rådgivning

Høre mer om prosjektet?

Espen Holje

Daglig leder / partner
eh@escio.no
+47 97736111

Litt om kunden

Logoen til Motor Gruppen

Motor Gruppen er importør av Mitsubishi, Renault og Dacia, og tilbyr også salg og service for Opel.

Gausdal Landhandleri

Sparringspartner for digitalisering i byggevarebransjen

Gjennom smidig metodikk og en transparent prosess har vekstvinneren Gausdal Landhandleri full kontroll på utviklingsløpet for ulike digitale løsninger.

Les kundehistorien

Personvernerklæring og cookies