European Space Agency

Prosjektplanlegging for verdensrommet

European Space Agency (ESA) hadde behov for å forenkle rutiner rundt sin teknologiutvikling for romfart. Hovedutfordringen som ble løst i dette tilfellet var å automatisere de delene av rapporteringsprosessen som fremdeles ble gjort manuelt.

Den europeiske romfartsorganisasjonenESA utvikler en rekke teknologier som skal benyttes i romfart. Dette styres av en rekke såkalte «roadmaps», eller veikart om man vil, for teknologiutvikling.

Disse utviklingsløpene av teknologi skjer parallelt, og generer store mengder data. Data som må være tilgjengelige for de som arbeider med teknologiutviklingen. Spørsmålet i dette tilfellet var hvordan de best kunne gjøres lett tilgjengelige for brukerne.

Utfordring

I ESA sine ulike programmer for utforskning av verdensrommet legges det svært grundige og langsiktige planer. Planene omfatter blant annet utvikling av nye teknologier og det er en stor leverandørindustri som er involvert. For å holde oversikt over status på alle delprosjekter, hadde ESA en løsning basert på manuell rapportering og delvis automatiserte rutiner.

Hovedutfordringen var å utvikle en løsning for å automatisere flere deler av prosessen, slik at man fikk høyere kvalitet og mulighet for å avstemme status hyppigere.

Løsning

Vi valgte en tilnærming som fulgte prinsipper fra forvaltning av åpen kildekode, men der kunden bestemmer hvem som skal ha tilgang.

Fordelen med en slik tilnærming er at vi slipper å ta utgangspunkt i generelle plattformer (som f.eks. et publiseringserktøy), men kan bygge en løsning som løser de faktiske behovene, og heller ikke mer.

Resultat

  • Økt nøyaktighet i rapportering
  • Forenkle rapportering på tvers av mange organisasjoner
  • Tilgangsstyring
  • Versjonshistorikk av lagret teknologi

Les mer om ESA-prosjektet i vår blogg.

Jeg er godt fornøyd leveransen så langt. Den gjør data tilgjengelig på en enkel og grei måte, og vedlikeholdet mer effektivt.

Kjetil Wormnes, Engineer

Leveransen

Prosjekt: European Space Agency
Tjenester: Utvikling av applikasjoner og tjenester

Høre mer om prosjektet?

Terje Krogstad

Teknisk prosjektleder, seniorutvikler
terje@escio.no
+47 959 72 382

Litt om kunden

Logoen til European Space Agency

European Space Agency (ESA) - den Europeiske ekvivalenten til amerikanske NASA - sitt mandat er å sørge for at Europa bidrar til utforskningen av verdensrommet. ESA har 22 medlemsland, deriblant Norge, og har en operasjonell og finansiell evne til å drifte romfartsprogrammer og aktiviteter langt utover det de enkelte medlemslandene klarer selv.

EAB Engineering

Nettsider til EAB Engineering

Offshore-selskapet EAB Engineering er en del av Schlumberger-gruppen og er en viktig leverandør innen offshore. De tilbyr både ferdigsystemer og påtar seg skreddersøm i liten og stor (veldig stor!) skala. De hadde et sterkt behov for å profesjonalisere sin markedsføring.

Les kundehistorien

Personvernerklæring og cookies