Escio team

Vi tar ansvaret!

I Escio er vi opptatt av:

  • Løse virkelige problemer! Alt vi gjør skal ha utgangspunkt i problemstillinger det er verdt å løse for våre kunder og kundens kunder. Vår ambisjon er å jobbe med viktige prosjekter som utgjør en forskjell. Vi jobber i kryssfunksjonelle team og tenker helhetlig. Vi har dyp teknologiforståelse, og smidig utvikling er en del av vårt DNA.

  • Cut the crap! Når du velger å snakke med oss, skal du føle deg trygg på at vi har et avbalansert forhold til teknologi og hype. Vi er opptatt av å finne løsninger som er riktig for ditt behov og dine utfordringer.

  • Deling! Vårt mantra er at ved å dele på vår kompetanse, bidrar vi til samskaping på tvers og og at vi sammen kan få til mer enn vi kan alene. Helt konkret er vi pådrivere og bidragsytere i nettverkene NT6 på Gjøvik og PARK på Hamar. Her deler folk personlige erfaringer og fagkompetanse, og ved at man lærer av hverandre på tvers av fag, tror vi vilkårene for innovasjon øker.

  • Mangfold! I Escio er det rom for ulike personligheter! Vi ønsker ikke å forme deg til å bli en escioer, men vi ønsker lære av deg slik at vi kan bli utfordret og utvikle oss.

Tenke sidelengs

På Gjøvik er Escio en viktig aktør i miljøet NT6, hvor kunnskapsbaserte selskaper innen teknologi og kommunikasjon samarbeider om skape de beste strategiene, produktene og tjenestene.

NT6

På Hamar er Escio en del av gründer- og næringshuset PARK hvor misjonen er samskaping på tvers av bransjer, mennesker, alder og bakgrunn.

Menneskene

Ine Pettersen

Ine Pettersen

Prosjektleder
ine@escio.no
+47 909 82 902

Les mer om Ine Pettersen
Daniel Syvertsen

Daniel Syvertsen

Interaksjonsdesigner
daniel@luminus.no
+47 47472580

Les mer om Daniel Syvertsen
Terje Krogstad

Terje Krogstad

Teknisk prosjektleder, seniorutvikler
terje@escio.no
+47 959 72 382

Les mer om Terje Krogstad
Espen Holje

Espen Holje

Daglig leder / partner
eh@escio.no
+47 97736111

Les mer om Espen Holje
Håvard Narvesen

Håvard Narvesen

Prosjektleder / seniorutvikler / partner
hn@escio.no
+47 99035053

Les mer om Håvard Narvesen
Mari Nicoline Quax

Mari Nicoline Quax

Frontend-utvikler, support
mari@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Mari Nicoline Quax
Tonje Vik Jevard

Tonje Vik Jevard

Prosjektleder
tonje@escio.no
+47 986 01 003

Les mer om Tonje Vik Jevard
Karen Stampen

Karen Stampen

Prosjektleder
karen@escio.no
+47 4520 7900

Les mer om Karen Stampen
Eirik Mikkelsen

Eirik Mikkelsen

Utvikler
em@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Eirik Mikkelsen
Joakim Pedersen

Joakim Pedersen

Utvikler
jp@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Joakim Pedersen
Helge Johnsen

Helge Johnsen

Frontend-utvikler, support-ansvarlig
helge@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Helge Johnsen
Aleksander Steen

Aleksander Steen

Utvikler
aleksander@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Aleksander Steen
Erik Wien

Erik Wien

Seniorutvikler / tech lead / partner
ew@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Erik Wien
Ola Helland-Pedersen

Ola Helland-Pedersen

Seniorutvikler
ohp@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Ola Helland-Pedersen
Kristoffer Klevenberg

Kristoffer Klevenberg

Seniorutvikler
kristoffer@escio.no
+47 91124647

Les mer om Kristoffer Klevenberg

Samarbeidspartnere

Buypass for elektronisk identifikasjon, signatur og betalingsformidling

NTNU for å tilby oppgaver på bachelor og masternivå

Contentful for headless CMS

Pandadoc for fremtidsrettet dokumenthåndtering

Signant for elektronisk signering av dokumenter

Personvernerklæring og cookies