Escio team

Vi tar ansvaret!

Escio er et teknologiselskap med engasjerte medarbeidere som brenner for smartere bruk av teknologi og mennesker.

Når har du behov for Escio?

Kunden din sammenligner deg med sin beste digitale opplevelse. Vi er her for å hjelpe deg med å finne ut hvordan du kommer dit.

Du trenger noen med oversikt over teknologilandskapet for å gjøre kloke beslutninger, både i et kort og langt tidsperspektiv.

  • Kort tidsperspektiv: Hvordan kan du enklest og rimeligst få bekreftet eller forbedret en forretningsidè?
  • Langt tidsperspektiv: Hvordan kan du gjøre om den kortsiktige prototypen til et komplett systemet som kan tilpasses stadige endringer i kundebehovet?

Vi tenker helhetlig og langsiktig, men det ligger i det digitale sin natur at et digitalt prosjekt må gjennomføres annerledes enn et tradisjonelt prosjekt (stadige endringer, ny teknologi osv). Vi kombinerer erfaring/helhetstankegang med en mer lettbeint tankegang, slik at du kommer raskt nok ut i markedet, men på en veloverveid måte, slik at neste steg med å skalere opp ikke blir å starte på nytt.

Du må forholde deg til mange leverandører og du blir presset fra alle kanter.

  • Vi kan være din hovedleverandør, enten det gjelder digitalisering eller å finne riktig verktøy/teknologi for å forenkle eller automatisere. Da plukker vi enten fra våre partnere, dine partnere eller ved hjelp av en prosess der vi kartlegger markedet for aktuelle løsninger. Dersom ditt unike behov ikke lar seg løse med hyllevare (ferdigbygde løsninger) kan vi utvikle skreddersydde løsninger for dine behov.
  • Vi kan også være din tekniske sparringspartner i samarbeid med andre. Vi samarbeider og videreutvikler din IT-avdeling, eller utfordrer på et mer overordnet nivå.

Innlandet, Norge og verden

Våre røtter er på Innlandet, det vil si Gjøvik og Hamar, men kundene er over hele landet.

Vi har en god porsjon sunt bondevett, koblet med ambisjoner og gjennomføringskraft til å lykkes i konkurranse eller samarbeid med aktører nasjonalt eller internasjonalt.

I kontakt med deg som kunde, prøver vi å unngå unødvendige buzzwords eller forkortelser. Vi etterstreber "cut the crap" og komme til kjernen av problemstillingene.

Vi har kontorer på Hamar og Gjøvik, men du kan like gjerne møte oss i en videokonferanse, i Oslo eller på kundebesøk over hele landet, eller på en konferanse når vi skal ut for å holde oss selv oppdaterte.

Tenke sidelengs

Escio er med i bedriftsnettverket NT6, som er et kompetansemiljø som skal tenke på tvers av fagområder som teknologi og kommunikasjon.

Vi er samlokalisert i Nedre Torvgate 6 (Gjøvik), og er åpne for diskutere innovasjon på tvers.

nt6 - thinking sideways

Økonomi

  • AAA-rating for regnskapsåret 2016 (2015: AA)
  • Gaselle-bedrift 3 ganger. Dette innebærer blant annet at vi har godkjente årsregnskap, doblet omsetning over 4 år, har et positivt driftsresultat og ingen negativ vekst.

Menneskene

Espen Holje

Espen Holje

Daglig leder / partner
eh@escio.no
+47 97736111

Les mer om Espen Holje
Terje Krogstad

Terje Krogstad

Teknisk prosjektleder, seniorutvikler
terje@escio.no
+47 959 72 382

Les mer om Terje Krogstad
Håvard Narvesen

Håvard Narvesen

Prosjektleder / seniorutvikler / partner
hn@escio.no
+47 99035053

Les mer om Håvard Narvesen
Karen Stampen

Karen Stampen

Prosjektleder
karen@escio.no
+47 4520 7900

Les mer om Karen Stampen
Mari Nicoline Quax

Mari Nicoline Quax

Frontend-utvikler, support
mari@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Mari Nicoline Quax
Tonje Vik Jevard

Tonje Vik Jevard

Prosjektleder
tonje@escio.no
+47 986 01 003

Les mer om Tonje Vik Jevard
Helge Johnsen

Helge Johnsen

Frontend-utvikler, support-ansvarlig
helge@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Helge Johnsen
Erik Wien

Erik Wien

Seniorutvikler / tech lead / partner
ew@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Erik Wien
Eirik Mikkelsen

Eirik Mikkelsen

Utvikler
em@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Eirik Mikkelsen
Joakim Pedersen

Joakim Pedersen

Utvikler
jp@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Joakim Pedersen
Ola Helland-Pedersen

Ola Helland-Pedersen

Seniorutvikler
ohp@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Ola Helland-Pedersen
Aleksander Steen

Aleksander Steen

Utvikler
aleksander@escio.no
+47 47472580 (tast 1)

Les mer om Aleksander Steen
Kristoffer Klevenberg

Kristoffer Klevenberg

Seniorutvikler
kristoffer@escio.no
+47 91124647

Les mer om Kristoffer Klevenberg

Samarbeidspartnere

Buypass for elektronisk identifikasjon, signatur og betalingsformidling

NTNU for å tilby oppgaver på bachelor og masternivå

Contentful for headless CMS

Pandadoc for fremtidsrettet dokumenthåndtering

Signant for elektronisk signering av dokumenter

Personvernerklæring og cookies